actueel Aan-en afmeldingen en eventuele wijzigingen aangaande uw gegevens, kunnen middels dit mutatieformulier aan de ledenadministratie worden doorgegeven.
Afmeldingen als lid dienen voor 31 mei te gebeuren, aangezien na die datum het lidmaatschap automatisch met een jaar wordt verlengt en de contributie voor dat jaar automatisch wordt afgeschreven.
Na ontvangst van dit formulier zal FC Berghuizen, indien nodig, contact met u opnemen.

Mutatieformulier leden
Naam*
Voornaam*
   
Adres*
Huisnummer*
   
Postcode*
   
Woonplaats*
   
E-mail*
   
Telefoon*
   
Geboortedatum*
   
Man/vrouw*
   
Lid andere vereniging geweest* Ja
Nee
   
Bankgironummer(IBAN*
   
Mutatie* Nieuw lid
Wijziging
Afmelden als lid
   
Opmerkingen
   

 * zijn verplichte velden